Tym wyrokiem sędzia Paweł Chodkowski z pewnością zapewnił sobie poczesne miejsce na liście najbardziej kontrowersyjnych sędziów postpeerelowskiej Polski.

Czytaj więcej: Skazani za zakłócanie wykładu mjr Baumana